Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
6-8 Ekim 2016, Çanakkale

Ulaşım ve Konaklama

Ulaşım ve Konaklama

Davetli konuşmacılar ve sempozyuma Balkan ülkelerinden katılan bilim insanlarının ulaşım ve konaklama; Türkiye’den katılan bilim insanlarının ise konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Konaklama yeri: ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Uygulama Oteli

WEB adres: http://dardanos.comu.edu.tr