Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
6-8 Ekim 2016, Çanakkale

Sempozyum Hakkında

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Çanakkale

Değerli bilim insanları,

Trakya Üniversiteler Birliği olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 6-8 Ekim 2016 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek olan Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu’nda sizleri ağırlamaktan onur duyacağız.

Balkanlar Türkiye’nin tarih, ekonomi, kültür, siyaset ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahiptir. Modern Balkanların oluşumunda da bilhassa Osmanlı döneminin büyük bir rolü vardır. Osmanlı hâkimiyeti döneminde bölgenin etnik, demografik, dini, siyasi, ekonomik ve sosyal yapısı önemli dönüşümlere sahne olmuştur. Keza, modern Türk kimliğinin anlaşılabilmesi için Balkan deneyiminin göz ardı edilmemesi gerekir. Ancak, gerek Türkiye’de, gerekse Balkanlarda romantik ve milliyetçi yaklaşımlar bu tarihsel mirasın sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini uzunca bir dönem engellemiştir. Özellikle popüler literatürde ve ders kitaplarında karşılıklı önyargılar ve stereotipler halen varlığını sürdürmektedir. Trakya Üniversiteler Birliği, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesini ve karşılıklı akademik ilişkilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu sebeple, Türkler ve Balkanlar: Tarih ve Kültür temalı uluslararası sempozyumda Balkanlar konusunda çalışan yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirerek hem yeni çalışmalarda ortaya çıkan bulguların bilim âlemine sunulması; hem de Türkiye’de Balkan araştırmalarının Balkanlarda ise Osmanlı ve Türkiye araştırmalarının temel problemlerinin ve eksikliklerinin tartışılması ve bu hususta atılması gereken adımların görüşülmesi amaçlanmaktadır.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde her iki dilde hazırlanmalıdır. Sempozyuma son başvuru ve özet gönderme tarihi 2 Eylül 2016’dır. Kabul edilen ve sempozyumda sunulan bildiriler hakem denetiminden geçtikten sonra kitap olarak basılacak ve ayrıca e-kitap olarak internet üzerinden neşredilecektir.

Değerli bilim insanları Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu’na bildiri ile teşriflerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla.