Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
6-8 Ekim 2016, Çanakkale

Program

Güncel sempozyum programı aşağıda sunulmuştur.

Ekler

Sempozyum Programı.pdf