Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
6-8 Ekim 2016, Çanakkale

Çağrılı Konuşmacılar

Çağrılı Konuşmacılar

  • Prof. Dr. Justin A. McCarthy, Distinguished Professor of History at the University of Louisville, Kentucky, USA.
  • Prof. Dr. Machiel Kiel (Hollanda), Hollanda Araştırma Enstitüsü - Nederlands Instituut in Turkije - Netherlands Institute in Turkey
  • Prof.Dr. Gregory Jusdanis, The Ohio State University, Department of Greek and Latin, Director of Modern Greek Studies Faculty, Columbus, USA.