Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
6-8 Ekim 2016, Çanakkale

Sempozyum Konu Başlıkları

Sempozyum Konu Başlıkları

 1. Eski ve Ortaçağlarda Balkanlar
 2. Osmanlı öncesinde Balkanlar
 3. Balkanlarda Osmanlı Egemenliğinin Kuruluşu
 4. Balkanlarda Osmanlı Fetih, İskân ve Kolonizasyon Politikası
 5. Toprak Yönetimi, Vergiler, İdari-Mali Sistem
 6. Osmanlı Döneminde Balkanlarda İslamlaşma
 7. Dervişler ve Sufi Çevreleri
 8. Osmanlı Döneminde Balkan Şehirleri: Nüfus, Üretim ve Ticaret
 9. Balkanlarda Osmanlı Vakıfları
 10. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Hayat
 11. Balkanlarda Dil, Kültür, Edebiyat
 12. Balkanların Yerli Halkları
 13. Mahalli Kaynaklarda Türk/Müslüman ve Osmanlı Algısı
 14. Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi
 15. Balkanlarda Ulusçuluk ve Ulus Devletlerin Kuruluşu
 16. Balkanlar ve Büyük Güçler (1774-1918)
 17. Balkanlarda Osmanlı-Rus Savaşları
 18. Osmanlı Modernleşme Sürecinde Balkanlar
 19. Balkan Savaşları (1912-1913)
 20. Balkanlar’dan Anadolu’ya Göçler
 21. Osmanlı Mirası ve Balkanlar
 22. 20. Yüzyılda Türkiye ve Balkanlar
 23. Balkan Devletlerinde Azınlıklar
 24. Yugoslavya’nın Parçalanmasından günümüze Balkanlar
 25. Tarih Yazıcılığı: Temel Yaklaşım ve Problemler