Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
6-8 Ekim 2016, Çanakkale

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Başvuru ve özetlerin gönderilmesi için son tarih: 2 Eylül 2016

Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 9 Eylül 2016

Sempozyum programının ilanı: 9 Eylül 2016

Tam bildiri metinlerinin gönderilmesi: 30 Eylül 2016

Sempozyum tarihleri: 6-8 Ekim 2016

Bildiri kitabının basımı: Aralık 2017