Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
6-8 Ekim 2016, Çanakkale

İletişim-Sekretarya

İletişim-Sekretarya

Yrd.Doç. Dr. Hayrettin İhsan ERKOÇ, ÇOMÜ, FEF, Tarih Bölümü

Arş. Gör. Erhan ACAR, ÇOMÜ, FEF, Tarih Bölümü

Tel. +90 286 2180018/1675

 

Yazışma adresi:

tubbalkansempozyumu2016gmail.com